TIXOCORTOL

Mymedabc.com

Tixocortol pivalate (TP) adalah penanda baik untuk alahan hydrocortisone. Kepekatan TP untuk dimasukkan ke dalam siri standard untuk ujian patch telah menjadi subjek perdebatan. Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji kepekatan kanan TP untuk dimasukkan ke dalam siri standard untuk ujian patch. 3747 pesakit berturut-turut dengan dermatitis telah patch diuji serentak dengan TP 1% dan 0.1% pada petrolatum pada 9 pusat di UK dari Ogos 2004 hingga Disember 2005. Analisis statistik keputusan dilakukan dengan menggunakan S tatistica , versi perisian 6. 41 pesakit mempunyai reaksi positif semasa yang relevan dan yang lalu. 20 adalah positif untuk kedua-dua kepekatan, 13 positif hanya untuk TP kepekatan 1%, dan 8 yang positif hanya untuk kepekatan 0.1%. Analisis statistik, menggunakan perbezaan dua hujung dalam ujian bahagian, tidak menunjukkan perbezaan yang signifikan di antara 2 kepekatan ( P = 0.21). Tidak terdapat perbezaan yang signifikan secara statistik antara 2 kepekatan di TP. Bilangan alergen yang boleh dimasukkan dalam siri standard adalah terhad untuk pertimbangan praktikal. Apabila menguji untuk tujuan pemeriksaan, TP 1% adalah disyorkan.

VIDEO TIXOCORTOL

Mymedabc.com